Radi by sme vám predstavili nové video NANOPROTECH z USA

08.06.2014 21:02

Každý z produktov NANOPROTECH dôkladne maže, chráni a preniká do ošetreného povrchu. Pravidelná aplikácia roztokov NANOPROTECH na mechanizmy, elektrické systémy a elektrické zariadenia preventívne zabráni škodám spôsobených okolitým prostredím a zabezpečí riadne fungovanie.
Kvalita produktov NANOPROTECH je monitorovaná vo všetkých fázach od výberu surovín až po dodanie hotového výrobku do skladu. Pri výrobe sa nepoužívajú recyklované materiály. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Each of the NANOPROTECH products thoroughly lubricates, protects, and penetrates the surfaces. Periodic application of NANOPROTECH on mechanisms, electrical systems, and electric equipment will prevent damage caused by the surrounding environment, assuring proper operation.

The quality of NANOPROTECH is monitored at all stages from the selection of raw material to the delivery of finished product to the warehouse. Recycled materials are not used in production of NANOPROTECH.