FAQ

 

Najčastejšie otázky zákazníkov

Čo je na vašich produktovh NANO?

Produkty NANOPROTECH sú tvorené roztokom, ktorý obsahuje tzv. Nanočastice. Tieto častice majú rozmery v rádoch nanometrov a vďaka tomu sa dostávajú veľmi blízko k ošetrovanému povrchu, vyplňujú póry a mikrotrhliny povrchu a viažu sa priamo na molekuly ošetrovaného materiálu.

Ako môžem ochrániť auto-pneumatiky a disky kolies? Ide mi o nové alebo o skoro nové gumy, aby sa toľko nešpinili. Ktorý sprej sa hodí? A aký bude mať vplyv nanosprej, ak zasiahne plochy brzdových kotúčov? Ďakujem.

Bohužiaľ momentálne ešte žiadny sprej z rady NANOPROTECH nie je špecializovaný na ochranu auto-pneumatík pred zašpinením.
Neodporúčame ošetrovať sprejmi NANOPROTECH brzdové kotúče, keďže roztok disponuje vysokými mazacími vlastnosťami.

Aká je tepelná odolnosť prípravkov NANOPROTECH. Znesie trvalé pôsobenie vody teplej napr. 270°?

NANOPROTECH roztoky nezamŕzajú do - 80°C a udržujú si unikátne vlastnosti do +160°C. Pri vyšších teplotách sa roztok začína odparovať.

Aké sú prednosti prostriedkov NANOPROTECH oproti WD-40?

U prostriedkov NANOPROTECH vydrží ochranná vrstva najmenej 1 rok. WD-40 napr. nemá dielektrické vlastnosti, taktiež výrobky NANOPROTECH majú omnoho širšie spektrum použitia. WD-40 bol vyvinutý pred 50 rokmi, NANOPROTECH v roku 2005. Je to teda moderný prostriedok využívajúci najnovších poznatkov z oblasti nanotechnólogie.

Čím sa líšia výrobky NANOPROTECH od iných konkurenčných výrobkov?

NANOPROTECH obsahuje v porovnaní s inými výrobkami vysokú koncentráciu nanočastíc. Častice prenikajú vrstvou hrdze a bahna, vytvárajú vodeodolný povlak, ktorý umožňuje po určitej dobe ľahko odstrániť koróziu z postihnutých miest. Pre predĺženie doby životnosti výrobkov a posilnenie antikorózneho účinku sa odporúča opakovane ošetriť výrobok aj po odstránení korózie.

Prečo je na etikete uvedený symbol „extrémne horľavý“?

NANOPROTECH v nádobkách je označený ako horľavina, pretože obsahuje výtlačný plyn propan butan. Po uplynutí 15 minút od aplikácie sa NANOPROTECH stáva nehorľavým.

Je NANOPROTECH naozaj odolný aj voči vplyvom morskej vody a chemických látok používaných v priemyslovej výrobe?

Áno, pretože molekuly roztoku NANOPROTECH sú oveľa menšie, ako sú napr. molekuly soli či vody, prenikajú tak hlboko do mechanizmu materiálu a chránia povrch voči vplyvom morskej vody, kyselín, chlórovanej vody a iných chemických látok dlhodobo. Účinok látky NANOPROTECH je možné zvýšiť opakovanými aplikáciami.

Má látka NANOPROTECH aj mazacie schopnosti?

NANOPROTECH vykazuje perfektné mazacie vlastnosti a znižuje hodnotu mechanického trenia na minimum.

Ako pôsobí NANOPROTECH po nanesení na mokrý povrch?

NANOPROTECH preniká vrstvou vody a vďaka svojim vlastnostiam vytvára na ošetrovanom povrchu tenkú ochrannú vrstvu 2,5-3 mikrometrov.

Môžem ošetriť elektronické zariadenie, ktoré je pod prúdom?

Vzhľadom k tomu, že v zložení výrobkov sa vyskytuje propan-butan, je aplikácia možná len pri úplnom odpojení zariadenia zo siete a pri dodržaní pravidiel bezpečnosti práce.

Ako vysvetlíte dve zároveň protikladné vlastnosti ochranného nástreku NANOPROTECH? Zvyšuje izoláciu elektrických zariadení a zároveň zlepšuje vodivosť ?

Nástrek NANOPROTECH má dielektrické vlastnosti, ktoré zvyšujú odpor izolácie, chránia tak pred únikom prúdu z povrchu. V rovnakom okamžiku zároveň zlepšuje vodivosť ošetrovaných povrchov. Po nanesení zbavuje povrch nečistôt, vytlačuje vlhkosť a vytvára elastický ochranný náter, ktorý s časom netvrdne. V priebehu 24 hodín sa elektroizolačné vlastnosti zvyšujú, stúpa odpor izolácie ošetrovaného zariadenia. Nástrek taktiež chráni pred oxidáciou. Po nanesení ochranného nástreku, NANOPROTECH Electric zbavuje povrch nečistôt, vytlačuje vlhkosť, odstraňuje koróziu a vďaka tomu sa zlepšuje vodivosť povrchu. Pretože ochranný nástrek je elastický a má hrúbku 2,5-3 mikrony.

Ako je možné, že po ošetrení látkou NANOPROTECH Electric , fungujú elektrické zariadenia aj vo vode? Je to pre človeka nebezpečné?

Po ošetrení prostriedkom NANOPROTECH sa na povrchu vytvára ochranná vrstva. Izolační odpor nášho produktu je veľmi vysoký a elektrický prúd vždy volí cestu najmenšieho odporu. Preto nedochádza k prebíjaniu do vody, ale ku štandardnej funkcii elektrického zariadenia.

Pre človeka sú pokusy s elektrickým prúdom nebezpečné a neodporúčame, aby ich užívatelia produktov NANOPROTECH skúšali sami doma.

Môžem použiť produkty NANOPROTECH k ošetreniu zariadenia v jazierku so živými rybami? Je NANOPROTECH jedovatý?

Neodporúčame používať produkty NANOPROTECH na predmety, ktoré sú v kontakte s potravinami alebo so živými zvieratami.

Nemôžu nanočastice obsiahnuté v produkte, pri kontakte s kožou, preniknúť dovnútra tela a spôsobiť tam nejaký problém?

Naše produkty nie sú nebezpečné pri kontakte s pokožkou a nemajú na ňu žiadne nepriaznivé účinky. Prenikanie nanočastíc cez pokožku nebolo preukázané. Avšak napriek tomu odporúčame pri aplikácií produktov NANOPROTECH používať štandardné ochranné pomôcky.

Splňuje NANOPROTECH smernicu RoHS? RoHS (angl. Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Smernice o používaní nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Áno, splňuje. NANOPROTECH neobsahuje žiadne nebezpečné ani karcinogénne látky.

Nemá NANOPROTECH škodlivý účinok na materiály?

NANOPROTECH  nemá škodlivé účinky a neničí kovy, plasty, pryž, sklo, laky, farby, keramiku ani súčasti elektromotorov.

Ako dlho vydrží účinok ošetrenia látkou NANOPROTECH?

To závisí na podmienkach používania ošetreného zariadenia a spôsobe zaťažovania. V priemere ochrana vydrží od 1 roku až do 3 rokov.

Je možné ošetriť elektrické kontakty, ktoré sú pod napätím 10 kV , 50 kV, 100 kV a budú vo vlhkom prostredí chránené pred koróziou, oxidáciou a skratom?

Áno, je možné je ošetriť. Budú chránené pred koróziou a oxidáciou. Proti skratu budú chránené čiastočne.